CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH

Lp. ZABIEGI CENA
I KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia Bierne 50zł / 30min
Ćwiczenia Czynno-Bierne 50zł / 30min
Ćwiczenia Samowspomagane 20zł / 20min
Ćwiczenia Czynne Wolne 25zł / 20min
Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu 25zł / 30min
Ćwiczenia Wad Postawy - Skoliozy 60zł / 45min (15min Lampa sollux + 30 min ćwiczenia z terapeutą)
II FIZYKOTERAPIA
Fala uderzeniowa* 40zł wg programu

* Pakiet 10 wizyt jednego zabiegu*, (w przypadku fali uderzeniowej 6 wizyt) płatnych z góry, obejmuje rabat 20%.

* Pakiet 10 wizyt dwóch lub więcej zabiegów*, płatnych z góry, obejmuje rabat 30%.

Laser wysokoenergetyczny* 20zł wg programu
Salus Talent* 40zł / 15-20min
Terapia radiofalowa ukierunkowana* 40zł / 15-30min
Ultradźwięki 10zł wg programu
Krioterapia 14zł zabieg
Lampa Sollux 9zł / 15min
Prądy TENS 10zł / 15min
Prądy Elektrostymulacja 10zł / 15min
Prądy Jonoforeza 10zł / 15min
Prądy Galwanizacja 10zł / 15min
Prądy Interferencja 10zł / 15min
Prądy Traberta 10zł / 15min
Prądy Diadynamik 10zł / 15min
Prądy Kotza 10zł / 15min
  Masaż wirowy kończyny górnej 10zł / 15min
  Masaż wirowy kończyny dolnej 15zł / 15min
  Pole magnetyczne 10zł zabieg
  Diatermia krótkofalowa 15zł zabieg
  Terapuls 15zł zabieg
  Kriokomora 40zł zabieg
III MASAŻ
Masaż klasyczny 20min 40zł / 20min
Masaż klasyczny 40min 80zł / 40min
Masaż Tkanek Głębokich 30min 60zł / 30min
Masaż Wibracyjny – Aquavibron 10 min 10zł / 10min
Łóżko masujące 40min 30zł / 40min 
IV INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM
Kinesiology Taping 25zł / 1 aplikacja
Metoda PNF 100zł / 60min
Metoda McKenzie 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Ackermana 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenta 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana 100zł / 60min
Koncepcja Terapii Obrzękowej 100zł / 60min
  FDM 100zł / 60min

CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH

Lp. ZABIEGI CENA
I KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia Bierne 50zł / 30min
Ćwiczenia Czynno-Bierne 50zł / 30min
Ćwiczenia Samowspomagane 20zł / 20min
Ćwiczenia Czynne Wolne 25zł / 20min
Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu 25zł / 30min
Ćwiczenia Wad Postawy - Skoliozy 60zł / 45min (15min Lampa sollux + 30 min ćwiczenia z terapeutą)
II FIZYKOTERAPIA
Fala uderzeniowa* 40zł wg programu

* Pakiet 10 wizyt jednego zabiegu*, (w przypadku fali uderzeniowej 6 wizyt) płatnych z góry, obejmuje rabat 20%.

* Pakiet 10 wizyt dwóch lub więcej zabiegów*, płatnych z góry, obejmuje rabat 30%.

Laser wysokoenergetyczny* 20zł wg programu
Salus Talent* 40zł / 15-20min
Terapia radiofalowa ukierunkowana* 40zł / 15-30min
Ultradźwięki 10zł wg programu
Krioterapia 14zł zabieg
Lampa Sollux 9zł / 15min
Prądy TENS 10zł / 15min
Prądy Elektrostymulacja 10zł / 15min
Prądy Jonoforeza 10zł / 15min
Prądy Galwanizacja 10zł / 15min
Prądy Interferencja 10zł / 15min
Prądy Traberta 10zł / 15min
Prądy Diadynamik 10zł / 15min
Prądy Kotza 10zł / 15min
  Masaż wirowy kończyny górnej 10 zł/15 min
  Masaż wirowy kończyny dolnej 15 zł/15 min
  Pole magnetyczne 10 zł zabieg
  Diatermia krótkofalowa 15 zł zabieg
  Terapuls 15 zł zabieg
  Kriokomora 40zł zabieg
III MASAŻ
Masaż klasyczny 20min 40zł / 20min
Masaż klasyczny 40min 80zł / 40min
Masaż Tkanek Głębokich 30min 60zł / 30min
Masaż Wibracyjny – Aquavibron 10 min 10zł / 10min
Łóżko masujące 40min 30zł / 40min
IV INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM
Kinesiology Taping 25zł / 1 aplikacja
Metoda PNF 100zł / 60min
Metoda McKenzie 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Ackermana 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenta 100zł / 60min
Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana 100zł / 60min
Koncepcja Terapii Obrzękowej 100zł / 60min
  FDM 100zł/60min

 CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH

Lp. ZABIEGI CENA
I KINEZYTERAPIA
  Ćwiczenia Bierne 50zł / 30min
  Ćwiczenia Czynno-Bierne 50zł / 30min
  Ćwiczenia Samowspomagane 20zł / 20min
  Ćwiczenia Czynne Wolne 25zł / 20min
  Ćwiczenia Czynne w Odciążeniu 25zł / 30min
  Ćwiczenia Wad Postawy - Skoliozy 60zł / 45min (15min Lampa sollux + 30 min ćwiczenia z terapeutą)
II FIZYKOTERAPIA
  Fala uderzeniowa* 40zł wg programu

* Pakiet 10 wizyt jednego zabiegu*, (w przypadku fali uderzeniowej 6 wizyt) płatnych z góry, obejmuje rabat 20%.

* Pakiet 10 wizyt dwóch lub więcej zabiegów*, płatnych z góry, obejmuje rabat 30%.

  Laser wysokoenergetyczny* 20zł wg programu
  Salus Talent* 40zł / 15-20min
  Terapia radiofalowa ukierunkowana* 40zł / 15-30min
  Masaż wirowy kończyn górnych 10zł
  Masaż wirowy kończyn dolnych 15zł
  Pole magnetyczne 10zł
  Diatermia krótkofalowa 10zł
  Ultradźwięki 10zł wg programu
  KRIOKOMORA 40zł zabieg
  Krioterapia 14zł zabieg
  Lampa Sollux 9zł / 15min
  Prądy TENS 10zł / 15min
  Prądy Elektrostymulacja 10zł / 15min
  Prądy Jonoforeza 10zł / 15min
  Prądy Galwanizacja 10zł / 15min
  Prądy Interferencja 10zł / 15min
  Prądy Traberta 10zł / 15min
  Prądy Diadynamik 10zł / 15min
  Prądy Kotza 10zł / 15min
III MASAŻ
  Masaż klasyczny 20min 40zł / 20min
  Masaż klasyczny 40min 80zł / 40min
  Masaż Tkanek Głębokich 30min 60zł / 30min
  Masaż Wibracyjny – Aquavibron 10 min 10zł / 10min
  Łóżko masujące 40min* 30zł / 40min *Wchodzi w skład pakietu
IV INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM
  Kinesiology Taping 25zł / 1 aplikacja
  Metoda PNF 100zł / 60min
  Metoda McKenzie 100zł / 60min
  Terapia Manualna wg koncepcji Ackermana 100zł / 60min
  Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenta 100zł / 60min
  Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana 100zł / 60min
  Koncepcja Terapii Obrzękowej 100zł / 60min
  FDM 100zł / 60min