CENNIK BADAŃ USG

 

Lp.

Okolica ciała

Cena

1.

USG jamy brzusznej

160 zł

2.

USG tarczycy

160 zł

3.

USG moszny (jądra)

160 zł

4.

USG tkanek powierzchownych

140 zł

5.

USG Doppler

160 zł

6.

USG gruczołu krokowego (przez brzuch)

140 zł

7.

USG węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych

140 zł

8.

USG węzłów chłonnych- komplet (szyjne, pachowe, pachwinowe)

180 zł

9.

USG ślinianek

160 zł

10.

Echo serca
*badanie wykonuje specjalista kardiolog

180 zł

11.

Porada kardiologiczna

180 zł