LEK. MED. – KAROL BALIŃSKI 
(w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii ruchu).

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbywa specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zajmuje się ortopedią dziecięcą ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia dysplazji stawów biodrowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych i kursów krajowych.

Ortopedia to dział medycyny zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu człowieka. Specjalizacja ta ma na uwadze choroby i urazy: kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń.

Chirurg ortopeda zajmuje się schorzeniami układu ruchu dotyczącymi człowieka już w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Ortopeda dziecięcy diagnozuje i leczy między innymi choroby o charakterze wrodzonym. Należą do nich na przykład wady stawu skokowego oraz schorzenia stopy. Choroby ortopedyczne u najmłodszych bywają również konsekwencją dziecięcego porażenia mózgowego. U najmłodszych pacjentów odnotowuje się poza tym schorzenia stawów i kości wynikające ze stanów zapalnych. Nieraz mogą przechodzić one w stan przewlekły, zwłaszcza jeżeli leczenie nie zostanie podjęte na czas. Już u dzieci występują także nowotwory tkanki chrzęstnej oraz kostnej. Typowe dla wieku dziecięcego są poza tym różnego typu wady postawy oraz złamania kości.